Obrázek pracujícího podnikatele

Konsolidační balíček a benefity v roce 2024

Zajímá vás, jak vládní konsolidační balíček ovlivní zaměstnavatele a jak můžete efektivně optimalizovat své náklady?

Jedná se o změny, které byly zavedeny prostřednictvím takzvaného „vládního konsolidačního balíčku“. V reakci na tuto situaci jsme pro vás připravili základní informace, které pravidelně zpřesňujeme.
V reakci na tuto situaci se snažíme naše odpovědi průběžně aktualizovat a zpřesňovat. Proto doporučujeme, abyste si zde pravidelně ověřovali naše nejnovější komentáře a informace.

Legislativní změny u benefitů od ledna 2024 přehledně

volnocasove benefity 552x207 2

Volnočasové benefity
U volnočasových benefitů, se zavádí nový roční limit čerpání pro zaměstnance do výše poloviny průměrné mzdy, tj. do 21 983,50 Kč v roce 2024.

volnocasove benefity 552x207 2

Volnočasové benefity
Motivační platforma Můj Up a naše platební karty All Inclusive a eBenefity vám umožní automaticky dodržet zákonem stanovený limit, čímž se zaměstnavatelům ulehčuje práce.

Zaměstnavatel má možnost nastavit systém tak, aby zaměstnanci nemohli svůj limit přečerpat. Díky tomu nebude potřeba se zabývat dodatečným dorovnáním.

Zajímá vás více?

Pošlete nám zprávu prostřednictvím formuláře. Rádi se vám ozveme.

  Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

  Na benefity se bude vždy vztahovat limit za kalendářní rok.

  Pakliže půjde o nabití prostředků na kartu a zároveň vystavení daňového dokladu v roce 2023, tak čerpání bodů nebude spadat do nového limitu od roku 2024.

  Pokud jsou (zbývající) body v cafeterii již zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem v roce 2023, pak čerpání v roce 2024 (a dále) nemá vliv na nově zavedený limit od roku 2024.

  Implicitně bude cafeterie či karta nastavena s limitem.

  Pokud se jedná o vzdělávání související s výkonem práce, tak se do limitu nepočítá. Bude-li si hradit zaměstnanec kurz sám z eBenefity apod., pak se takováto úhrada do limitu počítá.

  Do ročního limitu na volnočasové benefity se nepočítá penzijní a životní pojištění a do limitu také nevstupuje vzdělávání spojené s výkonem práce zaměstnance, osobní auto k soukromým účelů, občerstvení na pracovišti.

  Převodem kreditů eBenefity na papírové poukázky Unišek+ v roce 2023 se nesníží limit v roce 2024.

  Pokud se bude jednat o neveřejné, příležitostné a přiměřené akce sportovního a kulturního charakteru, tak budou od limitu osvobozeny, tzn. nebudou do něj spadat. (firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy apod.)

  V těchto případech by se měl dodanit rozdíl mezi cenou stanovenou za firemní chatu vs nabídky v obdobné lokalitě a úrovni.

  Ano, v návrhu zákona je plánované navýšení odvodů pojistného zaměstnance zaměstnance ze současných 11 % na 11.6 %.

  Pokud je dovolená zrušena a peníze budou vráceny zaměstnanci (refund), budou se s největší pravděpodobností tyto prostředky, resp. jejich čerpání počítat do limitu roku, kdy byly prostředky vráceny, za předpokladu, že nejsou již v roce 2023 zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem. V opačném případě (byly-li body nabity a zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem v roce 2023), pak se s největší pravděpodobností prostředky do nového limitu od roku 2024 započítat nebudou.

  Limit 21 983,50 Kč se vztahuje na čerpání jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na typ úvazku.

  Expirace bodů na kartě zůstává dle stejných pravidel.

  Limit na volnočasové benefity je na kalendářní rok, je možné ho čerpat i jednorázově. Limit se nevztahuje na stravné.

  Ano.