Background 1 3

Konsolidační balíček
a benefity v roce 2024

Zajímá vás, jak vládní konsolidační balíček ovlivní zaměstnavatele
a firemní benefity? A jak můžete efektivně optimalizovat své náklady?

konsolidační balíček a benefity 2024

Jedná se o změny, které byly zavedeny prostřednictvím takzvaného „vládního konsolidačního balíčku“. V reakci na tuto situaci jsme pro vás připravili základní informace, které pravidelně zpřesňujeme.

V reakci na tuto situaci se snažíme naše odpovědi průběžně aktualizovat a zpřesňovat. Proto doporučujeme, abyste si zde pravidelně ověřovali naše nejnovější komentáře a informace.

Volnočasové benefity
Motivační platforma Můj Up a naše platební karty All Inclusive a eBenefity vám umožní automaticky dodržet zákonem stanovený limit, čímž se zaměstnavatelům ulehčuje práce.

Zaměstnavatel má možnost nastavit systém tak, aby zaměstnanci nemohli svůj limit přečerpat. Díky tomu nebude potřeba se zabývat dodatečným dorovnáním.

benefity 2024

U volnočasových benefitů, se zavádí nový roční limit čerpání pro zaměstnance do výše poloviny průměrné mzdy, tj. do 21 983,50 Kč v roce 2024.

Zajímá vás více?

Nebo nám pošlete zprávu

Arrow

Mnoho zajímavého najdete i tady

Pokud jako klient máme fiskální rok, bude se limit počítat za kalendářní nebo fiskální rok?

Na benefity se bude vždy vztahovat limit za kalendářní rok.

Jak se budou posuzovat body převedené na kartu z letošního roku 2023? Prokazatelně budou vyfakturované, ale nečerpané, budou spadat do nového limitu (rok 2024 a dále)?

Pakliže půjde o nabití prostředků na kartu a zároveň vystavení daňového dokladu v roce 2023, tak čerpání bodů nebude spadat do nového limitu od roku 2024.

Co se zbývajícími body v cafeterii za rok 2023, budou podléhat novým podmínkám od roku 2024?

Pokud jsou (zbývající) body v cafeterii již zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem v roce 2023, pak čerpání v roce 2024 (a dále) nemá vliv na nově zavedený limit od roku 2024.

Bude si moci klient vybrat, zda bude chtít, aby jeho zaměstnanci překračovali daný limit?

Implicitně bude cafeterie či karta nastavena s limitem.

Lze jazykové kurzy považovat za benefit, u kterého sleduji zákonný strop 21 983,50 Kč? Anebo si můžeme říct, že to není benefit, jedná se o rozvoj ZCů a tudíž se toho strop netýká?

Pokud se jedná o vzdělávání související s výkonem práce, tak se do limitu nepočítá. Bude-li si hradit zaměstnanec kurz sám z eBenefity apod., pak se takováto úhrada do limitu počítá.

Jaké benefity pro zaměstnance nevstupují do ročního limitu?

Do ročního limitu na volnočasové benefity se nepočítá penzijní a životní pojištění a do limitu také nevstupuje vzdělávání spojené s výkonem práce zaměstnance, osobní auto k soukromým účelů, občerstvení na pracovišti.

Jak se bude pohlížet na čerpání kreditů eBenefitů zaměstnanců, když si zůstatek na konci roku (aby jim nepropadl) převedou na Unišek+, kde je následně mohou čerpat?

Převodem kreditů eBenefity na papírové poukázky Unišek+ v roce 2023 se nesníží limit v roce 2024.

Budou se do limitu započítávat teambuildingy, firemní večírky aj.?

Pokud se bude jednat o neveřejné, příležitostné a přiměřené akce sportovního a kulturního charakteru, tak budou od limitu osvobozeny, tzn. nebudou do něj spadat. (firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy apod.)

Jak se bude chovat v roce 2024 využívání firemní chaty, penziony, apod.?

V těchto případech by se měl dodanit rozdíl mezi cenou stanovenou za firemní chatu vs nabídky v obdobné lokalitě a úrovni.

Pokud bychom zaměstnanci v příštím roce dodaňovali benefity, je v návrhu zákona plánována nějaká daňová změna na straně zaměstnance? Mohl by pro něj být benefit méně výhodný, než tento rok?

Ano, v návrhu zákona je plánované navýšení odvodů pojistného zaměstnance zaměstnance ze současných 11 % na 11.6 %.

Pokud jsem zaplatil dovolenou v roce 2023 volnočasovými prostředky v hodnotě 20 000 Kč, a ta bude stornována ze strany poskytovatele, jak to ovlivní limit v roce 2024?

Pokud je dovolená zrušena a peníze budou vráceny zaměstnanci (refund), budou se s největší pravděpodobností tyto prostředky, resp. jejich čerpání počítat do limitu roku, kdy byly prostředky vráceny, za předpokladu, že nejsou již v roce 2023 zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem. V opačném případě (byly-li body nabity a zaplaceny na základě daňového dokladu zaměstnavatelem v roce 2023), pak se s největší pravděpodobností prostředky do nového limitu od roku 2024 započítat nebudou.

Jak se limit na volnočasové benefity chová při změně zaměstnavatele nebo při souběhu zaměstnání?

Limit 21 983,50 Kč se vztahuje na čerpání jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na typ úvazku.

Jak dlouhá bude expirace prostředků na kartě eBenefity?

Expirace bodů na kartě zůstává dle stejných pravidel.

Bude se roční limit rozpočítávat na jednotlivé měsíce nebo se limit může čerpat jednorázově?

Limit na volnočasové benefity je na kalendářní rok, je možné ho čerpat i jednorázově. Limit se nevztahuje na stravné.

Multisport karta se též započítává do limitu?

Ano.