Skřivánek: Výuka jazyků se sociálním přesahem

Předpokládaná doba čtení: 3 minuty

Skřivánek, největší jazyková agentura v České republice, nabízí svým klientům komplexní jazykové služby, včetně překladů, tlumočení a výuky. A protože jim záleží i na přesahu jejich práce, kladou důraz na udržitelnost a pomáhají neziskovým projektům. Pusťte se do výuky cizího jazyka a zaplaťte pohodlně se svou kartou eBenefity.

naučte se cizí jazyk s eBenefity

Známá jazyková agentura Skřivánek je největším poskytovatelem jazykových služeb v České republice. Funguje od roku 1994 a její pobočky najdete ve 13 městech v ČR a v 15 zemích celého světa (včetně USA, Německa a Velké Británie). Agentura se zaměřuje na výuku cizích jazyků (individuální, firemní i on-line výuka), překlady, tlumočení a speciální jazykový software.

V rámci výuky navíc používají vlastní unikátní výukovou metodu Effecto, která zohledňuje to nejdůležitější –  schopnost domluvit se. Každou hodinu budete mluvit lépe a lépe.

Jazyky, do kterých Skřivánek překládá

Skřivánek - překlady

Ve Skřivánkovi kladou důraz na udržitelnost

Řada aktivit v agentuře jde směrem k udržitelnosti a ekologii. Řídí se také systémem enviromentálního managementu dle ISO 14001, a tak celá firma, dodavatelé a smluvní partneři dodržují tyto zásady.

  • Důraz na udržitelnost – třídí odpad a tisknou, jen je-li to opravdu nutné.
  • Zbytečně neplýtvají – přírodními zdroji, vodou a energiemi.
  • Chovají se odpovědně – např. ekologicky likvidují baterie a elektrozařízení.
  • Dbají na praktičnost – tankují jen kvalitní pohonné hmoty, neplýtvají, o vozový park se starají jen odborné servisy.
  • Je pro ně důležitá bezpečnost – minimalizují používání chemických látek, ty navíc používají pouze v souladu s návodem a bezpečnostním listem.

Podporují i další pomáhající projekty

Staré mobilní telefony likvidují, s ohledem na životní prostředí, přes neziskový projekt Remobil, ve kterém nefunkční mobily recyklují a následně využívají k získání dalších surovin. Projekt má i sociální rozměr, demontáž totiž provádějí pracovníci s handicapem nebo se znevýhodněním na trhu práce. Díky společnosti Skřivánek se takto zrecyklovalo už 53 mobilů.

V agentuře Skřivánek podporují i další pomáhající organizace, např. Klub ŽAP, který se věnuje ženám s nádorovým onemocněním prsu a občanské sdružení ProCit. To poskytuje služby rodinám, které pečují o dítě s poruchou autistického spektra.

Potřebujete oprášit cizí jazyk před dovolenou nebo se připravit na pohovor v angličtině? Podpořte firmu, která myslí udržitelně a přihlaste se do kurzu v jazykové agentuře Skřivánek. A zaplaťte naší elektronickou kartou eBenefity.

Zajímá vás, jak přistupujeme k ochraně životního prostředí u nás v Up Česká republika? Přečtěte si o našich snahách na webu na stránce Ekologie.

Autor

Innovation Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…